X

Privacy statement

© Copyright 2021 ADT Belgium NV
Alle rechten voorbehouden.

Privacy statement


In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze ADT Belgium NV (hierna 'ADT') uw persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

ADT verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die ADT levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van ADT dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

ADT verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u persoonlijk aan ons verstrekt of via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die aan ADT worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan ADT persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van ADT , zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, deurwaarders, overheidsinstanties of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ADT aan een wettelijke verplichting moet voldoen. ADT zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Nieuwsbriefprogramma
Voor onze nieuwsbrief correspondentie gebruikt ADT Laposta als gegevensverwerker. In het kader van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de Data Processing Agreement van Laposta geactualiseerd. De verzamelde informatie zoals uw naam en e-mailadres wordt overgebracht naar en door Laposta opgeslagen op servers in Nederland. Om de informatiebeveiliging te waarborgen is Laposta ISO-27001 gecertificeerd. ISO-27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Laposta laat met deze certificering zien dat ze voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Het doel is om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie en informatiesystemen binnen hun organisatie te waarborgen. Laposta maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Laposta. Indien u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor eenvoudig uitschrijven, iedere nieuwsbrief van ons bevat een link onderaan waarmee u zich kunt afmelden.

Google analytics
ADT gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Links
ADT kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. ADT is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. ADT raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u ADT verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@adt.be. ADT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
ADT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ADT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ADT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ADT op via info@adt.be. ADT is als volgt te bereiken:

  • Postbus 34, 2370 Arendonk
  • Telefoon: 03 226 43 33 / 0800 120 40 (gratis)
  • E-mailadres: info@adt.be

ADT kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in februari 2020.